Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2009-10-28 Rozstrzygnięcie II edycji programu WELCOME

28 października br. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki II edycji programu WELCOME* adresowanego do wybitnych naukowców z całego świata, którzy planują utworzenie zespołów naukowych i realizację projektów badawczych w Polsce. 

Laureatami  drugiej edycji programu zostali dr hab. Agnieszka Chacińska z Institute for Biochemistry and Molecular Biology w Freiburgu (Niemcy)  i dr hab. Tomasz Guzik z Emory University School of Medicine w Atlancie (Stany Zjednoczone).

Wyróżniony projekt dr hab. Agnieszki Chacińskiej pt. Biogenesis and turnover of mitochondrial intermembrane space proteins będzie realizowany  w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

Drugi z wyróżnionych projektów, złożony przez dr hab. Tomasza Guzika, pt.
Immune mechanisms of hypertension and vascular dysfunction - the search for new anti-hypertensive strategies, będzie prowadzony w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Laureaci  II edycji programu WELCOME otrzymają łącznie 12 304 670 zł na realizację wyróżnionych projektów.

*Program Welcome jest realizowany w ramach Działania 1.2 "Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

Źródło: www.fnp.org.pl


Wyróżnione