Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2009-11-04 X Krajowy Zjazd Doktorantów
Krajowa Reprezentacja Doktorantów oraz Warszawskie Porozumienie Doktorantów mają przyjemność zaprosić na X Krajowy Zjazd Doktorantów oraz IV Zwyczajny Zjazd Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Patronat nad Zjazdem objęła Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka. Prosimy o zgłoszenie przedstawicieli Waszych Samorządów – delegata oraz obserwatorów. Delegat (1 osoba) z każdej uczelni uczestniczy w Zjeździe bezpłatnie, zaś koszt uczestnictwa obserwatora to 184 zł. Zgłoszenia na konferencję prosimy przesyłać do dnia 20.11.2009 r. poprzez formularz rejestracyjny on-line umieszczony na stronie internetowej: www.wpd.waw.pl/zjazd. Do zadań Zjazdu należy między innymi: przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu, udzielenie absolutorium Zarządowi i wybór nowych władz KRD, a ponadto dokonanie zmian w statucie KRD i wyznaczanie kierunków działań na następny rok. W trakcie zjazdu planowane jest również wręczenie nagród w konkursie „Najbardziej Prodoktorancka Uczelnia w Polsce” oraz seria wykładów tematycznych. Krajowy Zjazd Doktorantów odbędzie się w dniach 11 - 13 grudnia 2009 r. w Rajgrodzie k/Augustowa. Uprzejmie zapraszamy do uczestnictwa w Zjeździe przedstawicieli Doktorantów Wszystkich Uczelni Polskich. Zgłoszenia na konferencję prosimy przesyłać do dnia 20.11.2009 r. poprzez formularz rejestracyjny on-line umieszczony na stronie internetowej: www.wpd.waw.pl/zjazd. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.wpd.waw.pl/zjazd. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres wpd@wpd.waw.pl. Źródło: www.krd.org.pl
Wyróżnione