Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
 • PolBAN - Busines Angels Club
 • linkedin
 • Studia podyplomowe
 • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
 • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • merlin.pl - księgarnia internetowa
 • Portal Innowacji
 • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2010-01-15 Komercjalizacja badań naukowych i ochrona własności intelektualnej w MŚP - IP Road Show Gdańsk 2010


21 stycznia 2010 r. w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym odbędzie się konferencja
 skierowana w szczególności do małych i średnich przedsiębiorstw. Spotkanie dotyczyć będzie możliwości, które niesie za sobą rozwój działalności badawczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Sektor MŚP jest niezwykle istotny w kreowaniu innowacyjnych rozwiązań w dzisiejszej gospodarce, dlatego liczymy, że Państwa udział w tym spotkaniu przyniesie wymierne korzyści dla rozwoju Państwa firm oraz nowych dróg łączących światy biznesu i nauki.

Główne założenia konferencji:

 • "Od pomysłu do wdrożenia" - działalność badawcza MŚP - Krzysztof Łebkowski - Prezes Towarzystwa Konsultantów Polskich - Ponadregionalny Oddział Koła Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (TKP-KIDiR)
 • Podaż wynalazków czy popyt na innowacje - Bogusław Węgliński - Politechnika Warszawska, Prezes IP Management Poland
 • Aspekty prawne komercjalizacji badań naukowych - mec. Wojciech Kamiński
 • Ogólne zasady ochrony prawnej IP w działalności przedsiębiorstw średniej wielkości - Bogusław Węgliński - Politechnika Warszawska, Prezes IP Management Poland
 • System ochrony własności przemysłowej w Polsce oraz zadania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej - Adam Bernard - Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Politechniki Warszawskiej
 • Alternatywne technologie pozyskiwania energii a komercjalizacja badań naukowych - prof. dr hab. Inż. Jan Kiciński, Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku
 • Wdrażanie technologii opracowanych w Katedrze Systemów Multimedialnych PG - prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski - Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej
 • Zadania "Wirtualnego biura" w działalności MŚP - studium przypadku - mec. Ireneusz Pawłowski
 • Noworoczne Spotkanie w GPNT z udziałem firm skupionych w Parku, uczestników Konferencji, przedstawicieli nauki, lokalnych władz samorządowych
 • Otwarcie wernisażu wybitnego artysty Akademii Sztuk Pięknych - Profesora Macieja Świeszewskiego
  Więcej informacji: http://www.ip-hub.pl Źródło: www.ip-hub.pl

Wyróżnione