Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2010-01-22 Stypendia w Wielkiej Brytanii

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza rekrutację na stanowiska lektorów języka polskiego/specjalistów w dziedzinie literatury i kultury polskiej w Wielkiej Brytanii:

Lektorzy zobowiązani są do podjęcia trzyletnich studiów doktoranckich/dwuletnich II stopnia i przygotowania projektu badawczego według wytycznych poszczególnych uniwersytetów. Program rozpoczyna się we wrześniu 2010 r.

Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się w  kwietniu i maju 2010 r.

Stypendysta otrzymuje stypendium strony brytyjskiej i ryczałt na pokrycie kosztów zakwaterowania i pobytu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w czasie całego okresu studiów.

Wymagania dla kandydatów:

1)  kandydat jest obywatelem Polski (stałe miejsce zamieszkania w Polsce),
2)  posiada wyższe wykształcenie (kierunki humanistyczne, mile widziany dyplom polonistyki lub anglistyki),
3) legitymuje się świadectwem ukończenia studiów podyplomowych lub doświadczeniem w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego albo ukończy kurs przygotowawczy organizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (oprócz kandydatów do stypendium University of Surrey)
4) ma zdany egzamin z języka angielskiego (IELTS lub TOEFL),
5) dobrze zna zagadnienia związane z literaturą i kulturą polską,
6) przedłoży projekt badawczy.
Więcej informacji: http://www.nauka.gov.pl, Źródło: www.nauka.gov.pl


Wyróżnione