Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2010-02-15 Publikacja prac doktorskich

Istnieje możliwość publikowania prac doktorskich na forum międzynarodowym za pośrednictwem portalu DART-Europe, tworzonego przez grupę europejskich bibliotek naukowych i konsorcjów bibliotecznych wspieraną przez LIBER (Ligue des Bibliotheques Europeennes de Recherch).

Celem projektu jest ułatwienie dostępu do prac doktorskich powstających w Europie poprzez agregowanie informacji o pracach dostępnych on-line, a następnie udostępnianie tych informacji w portalu umożliwiającym ich przeszukiwanie i przeglądanie. Dane z Polski do portalu DART-Europe trafiają za pośrednictwem Federacji Bibliotek Cyfrowych.

Osoby zainteresowane umieszczeniem pracy doktorskiej w repozytorium uczelni i upowszechnieniem jej na forum międzynarodowym zachęcamy do kontaktu z Biblioteką Główną PW i zapoznania się ze stroną http://bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra.

Więcej informacji na: http://www.doktoranci.pw.edu.pl/ , Źródło: www.doktoranci.pw.edu.pl


Wyróżnione