Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2010-02-18 Polski Produkt Przyszłości – innowacyjne wyroby i technologie

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, organizator Konkursu, serdecznie zaprasza wszystkich innowacyjnych przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek badawczych, instytutów naukowych, zakładów doświadczalnych oraz indywidualnych wynalazców z krajów Unii Europejskiej do przystąpienia do nowej, XIII edycji Konkursu. Udział w nim jest bezpłatny, procedura aplikacyjna bardzo prosta, a nagrody otwierają drzwi do sukcesu zarówno w kraju, jak i za granicą.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przedstawienie nowego, innowacyjnego wyrobu bądź technologii w jednej z następujących kategorii:

- wyrób w fazie przedwdrożeniowej,

- technologia w fazie przedwdrożeniowej,

- wyrób w fazie wdrożeniowej,

- technologia w fazie wdrożeniowej.

Patronat honorowy nad Konkursem sprawuje Minister Gospodarki. Konkurs organizowany jest od 1997r. Dotychczas, w oparciu o opinie niezależnych ekspertów oceniających wnioski, Kapituła Konkursu nagrodziła 25 projektów i przyznała 51 wyróżnień.

Poza dyplomem, statuetką i możliwością posługiwania się znakiem Polski Produkt Przyszłości w reklamie i korespondencji, nagrodą jest pomoc Agencji w aktywnej promocji produktu:

- promocja technologii na Portalu Innowacji

- prezentacja technologii w katalogu laureatów Polski Produkt Przyszłości

- promocja na targach / wystawach innowacyjności krajowych i zagranicznych

- promocja przez polskie placówki dyplomatyczne za granicą

- zwycięzcy Konkursu zapraszani są do udziału w konferencjach, seminariach oraz programach radiowych i telewizyjnych poświęconych innowacyjności.

Nagroda w Konkursie jest także dodatkowo punktowana w ocenie merytorycznej projektu zgłaszanego do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w działaniu 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”.

 

Spośród nagrodzonych i wyróżnionych projektów w Konkursie Polski Produkt Przyszłości, podczas tegorocznej edycji zostanie wyłoniony laureat nagrody specjalnej „eCO2 innowacja”, ufundowanej przez Ministra Gospodarki dla polskiego produktu przyszłości o największym potencjale w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych.

 

Od 2007 roku na stronie www.ppp.pi.gov.pl  prowadzony jest serwis dedykowany Konkursowi i Laureatom. Tam też znajdziecie Państwo więcej szczegółów na temat samego Konkursu oraz warunków uczestnictwa.

 

Oczekujemy na Państwa zgłoszenia do 1 marca 2010r. Serdecznie zapraszamy!

 

Organizacja Konkursu współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: 22 432 8312.

Więcej informacji na: http://www.ppp.pi.gov.pl, Źródło: www.ppp.pi.gov.pl


Wyróżnione