Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2010-03-01 160 mln zł na rozwój społeczeństwa informacyjnego
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwo Wyższego ogłosiło już trzecią edycję konkursu na projekty inwestycyjne związane z rozwojem ponadregionalnej infrastruktury informatycznej, służącej prowadzeniu nowoczesnych badań.

Tym razem dla polskich jednostek naukowych resort przygotował prawie 160 mln zł.

Inicjatywa jest szansą dla środowiska naukowego, które zamierza nie tylko zmodernizować dotychczasową infrastrukturę sieciową, ale także skonsolidować systemy informatyczne, zapewniając tym samym łączność  z jednostkami naukowymi w kraju i za granicą. Dzięki wsparciu możliwe będzie także sfinansowanie specjalistycznego oprogramowania oraz baz danych, które pozwolą w pełni wykorzystać nowe technologie. Nowoczesna infrastruktura w połączeniu z zaawansowanymi systemami informatycznymi umożliwi polskim naukowcom nie tylko prowadzenie innowacyjnych badań na najwyższym poziomie, ale także gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnienie ich wyników wszystkim zainteresowanym. Dla jednostek naukowych w Polsce jest to doskonała okazja do wzmacaniania własnych pozycji na rynku europejskim i światowym.

W konkursie wyłonione zostaną projekty, które w ocenie ekspertów, w największym stopniu pomogą w rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz poprawią konkurencyjność polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej.

Nabór wniosków trwa do 26 kwietnia 2010 r. O wsparcie mogą się ubiegać jednostki naukowe, uczelnie, miejskie akademickie sieci naukowe oraz Centra Komputerów Dużej Mocy. Środki dystrybuowane są w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Więcej informacji na: http://www.nauka.gov.pl, Źródło: www.nauka.gov.pl


Wyróżnione