Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2010-03-15 700 mln zł na nowoczesne studia

Środki na studia w języku angielskim, staże zagraniczne i udział pracodawców w kształceniu uczelnie i jednostki naukowe mogą uzyskać w konkursach ogłoszonych dziś przez MNiSW.

Wzbogacenie i poprawa jakości oferty edukacyjnej oraz przybliżenie kształcenia do potrzeb gospodarki to najważniejsze cele trzech konkursów, których łączny budżet to 700 mln zł.  W tym roku po raz pierwszy o środki finansowe - oprócz szkół wyższych - mogą się ubiegać również placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe.

 

W konkursach można aplikować o pieniądze na otwieranie i realizację nowych kierunków i studiów doktoranckich, modyfikację programów już istniejących, zajęcia wyrównawcze dla studentów z  matematyki i fizyki oraz projekty kształcenia na odległość. Wysoko premiowane będą nowe studia w języku angielskim, staże zagraniczne dla kadry akademickiej oraz studia interdyscyplinarne.

 

Nowością dla uczelni ubiegających się o dofinansowanie w jednym z konkursów jest konieczność realizacji projektu w partnerstwie z potencjalnym pracodawcą. Lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy powinno odbywać się w projektach, m.in. poprzez wsparcie istniejących akademickich biur karier, udział pracodawców  w tworzeniu programów nauczania oraz zapewnienie studentom staży i praktyk w przedsiębiorstwach.

 

Środki dystrybuowane są w ramach Działania 4.1, Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Więcej informacji na: http://nauka.gov.pl, Źródło:www.nauka.gov.pl

 


Wyróżnione