Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
 • PolBAN - Busines Angels Club
 • linkedin
 • Studia podyplomowe
 • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
 • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • merlin.pl - księgarnia internetowa
 • Portal Innowacji
 • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2010-03-29 III Forum Dni Nauki i Technologii Polska – Wschód

w dniach 20 - 22 kwietnia 2010 r. w Białowieży odbędzie się III Forum Dni Nauki i Technologii Polska - Wschód.

Celem Forum jest rozszerzenie międzynarodowej współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej a krajami wschodnimi, szczególnie Ukrainą i Białorusią.

Forum adresowane jest do:

 • instytucji i firm sfery B+R, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), zainteresowanych komercjalizacją rozwiązań technologicznych i współpracą biznesową,
 • partnerów zainteresowanych przygotowaniem wspólnych projektów, w szczególności w ramach Inicjatywy EUREKA i 7.PR,
 • przedsiębiorstw innowacyjnych, oferujących nowe technologie i innowacyjne produkty,
 • centrów badawczo-rozwojowych i centrów transferu technologii, oferujących business proposals dla MŚP,
 • przedsiębiorstw, poszukujących nowych technologii i rozwiązań innowacyjnych.

Rezultatem Forum będzie, podobnie jak w latach poprzednich, podjęcie konkretnych przedsięwzięć gospodarczych, bazujących na transferze nowych technologii i rozwiązań do przedsiębiorstw, a także przygotowanie wspólnych projektów m.in. w ramach obecnie realizowanych programów współpracy (w tym 7.PR, EUREKA, Programy Współpracy Regionalnej i Transgranicznej).

W poprzednich Forach Dni Nauki i Technologii Polska-Wschód (Białystok i Białowieża 17-19 października 2007 oraz 22-24 kwietnia 2009) wzięło udział ponad 300 uczestników, reprezentujących polskie i zagraniczne uczelnie, instytucje otoczenia biznesu, przedsiębiorstwa, a także przedstawiciele Agend rządowych i samorządu gospodarczego – z Polski i zagranicy. Krajowi i zagraniczni Uczestnicy, w szczególności z Polski, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy i Estonii –przedstawili blisko 200 konkretnych propozycji współpracy w nowych projektach lub wspólnych przedsięwzięciach biznesowych, a w ramach brokerage-event odbyło się ponad 100 spotkań partnerskich.
Więcej informacji na: http://nauka.gov.pl, Źródło:www.nauka.gov.pl


Wyróżnione