Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2010-04-12 "Powiazanie świata nauki ze swiatem biznesu" II Ogólnopolska Konferencja Samorządów Studenckich i Podkarpackiego Forum Przedsiębiorczości
Powiązanie świata nauki z biznesem to prezentacja doświadczeń dwóch światów nauki i biznesu ze szczególnym uwzględnieniem: funkcjonowania gospodarki rynkowej, procesów gospodarczych (w Polsce i w Europie), funkcjonowania systemu finansowo-bankowego, obecnej i przyszłej sytuacji na rynku pracy (z głównym uwzględnieniem młodych ludzi), postaw przedsiębiorczych człowieka i jego umiejętności interpersonalnych. Szczególny nacisk zostanie położony na aspekty przestrzenne rozwoju przedsiębiorczości w regionie Podkarpackim.

Mamy nadzieję, że konferencja będzie szeroką platformą konfrontacji wspólnych problemów - ważnych dla tych środowisk. Zasady funkcjonowania uczelni wymagają nawiązania ścisłej współpracy środowisk akademickich z przemysłem i jednostkami gospodarczymi regionu.

Konferencje Samorządu Studentów UR to sprawdzona płaszczyzna dyskusji, wymiany doświadczeń oraz inspiracji do nowych działań.

Opłata: 410 zł brutto

Początek konferencji: 15.04.2010r.
Koniec konferencji: 18.04.2010r.
Więcej informacji na: http://konferencje24h.pl, Źródło: www.konferencje24h.pl
Wyróżnione