Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2010-04-19 "Primus inter Pares" - konkurs na najlepszego studenta

Do końca kwietnia można zgłaszać kandydatów do tytułu Najlepszego Studenta Polski w konkursie "Primus Inter Pares" ("najlepszy pośród równych").

O wyróżnienie mogą się ubiegać studenci wszystkich typów szkół wyższych na terytorium Polski. Konkurs organizuje Zrzeszenie Studentów Polskich (ZSP).

 

Kandydatów mogą zgłaszać nie tylko organizacje studenckie i samorząd studencki, czy władze uczelni, ale również każdy polski student. Konkurs przebiega w etapach uczelnianym, regionalnym i ogólnopolskim. Zgłoszenia, dostępne na stronie: www.primus-inter-pares.pl można dostarczyć do jednego z kilkunastu biur regionalnych w całej Polsce.

 

W konkursie mogą wziąć udział studenci, którzy uzyskali średnią ocen minimum 4,53 za ostatnie dwa semestry z jednego z kierunków studiów.

 

Organizatorzy zaznaczają jednak, że oceniane będą nie tylko wyniki w nauce, ale również udokumentowana aktywność społeczna, praca na rzecz środowiska akademickiego, udział w akcjach charytatywnych, osiągnięcia sportowe czy publikacje w mediach. Za każde z osiągnięć student otrzymuje odpowiednią liczbę punktów.

 

Zwycięzcą zostanie ten, kto zgromadzi najwięcej punktów.

 

Oprócz konkursu "Primus inter Pares" ZSP organizuje równolegle Primus Ekspert dla studentów, którzy posiadają szczególne predyspozycje do wykonywania wybranego przez siebie zawodu, dla tych, którzy rozwijają swoje zainteresowania w tym kierunku.

 

W tym roku mają być wybrani najlepsi studenci w trzynastu kategoriach: lekarz, prawnik, artysta, sportowiec, ekonomista, inżynier, dziennikarz, informatyk, ekolog, pedagog, historyk, lingwista, public relations.

Więcej informacji na: http://nauka.gov.pl , Źródło:www.nauka.gov.pl


Wyróżnione