Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2010-04-21 Posiedzenie plenarne Rządowej Rady Ludności

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie plenarne Rządowej Rady Ludnościowej, które odbędzie się w dniu 19 maja 2010 r. o godz. 10.30 w sali 149 - w gmachu GUS, Warszawa, Al. Niepodległości 208.

 

Przewidywany jest następujący porządek posiedzenia:

1. Dorobek Grupy Roboczej do spraw Strategii Migracyjnej Polski –     Podsekretarz Stanu w MSWiA Piotr Stachańczyk

2. Projekt raportu 2009-2010 „Sytuacja demograficzna Polski” –

     dr hab. prof. SGH Zbigniew Strzelecki

3. Informacje o konferencjach międzynarodowych

·              43 Sesja Komisji Ludności i Rozwoju ONZ - 12-16 kwietnia 2010 r. Nowy Jork

4. Sprawy różne -

·              Projekt planu pracy RRL i sekretariatu RRL w 2010 r.

·              Sprawozdanie z działalności RRL za 2009 rok.

·              Protokół z posiedzenia RRL w dniu 17.12.2009

 

Z wyrazami szacunku

                                                                               Prof. SGH dr hab. Zbigniew Strzelecki

 


Wyróżnione