Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2010-05-04 Pierwsze polskie Centrum Współpracujące MAEA

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej (ICHTJ) został nominowany przez Międzynarodową Agencją Energii Atomowej (MAEA) na tzw. Collaborating Center.

Ten warszawski Instytut jest pierwszym w Polsce Centrum Współpracującym MAEA. Na świecie tylko kilkanaście ośrodków badań jądrowych, otrzymało taki status. Nominacja MAEA została dokonana po akceptacji polskiego rządu.

Collaborating Center, czyli Centrum Współpracujące, jest instytucją, która pomaga MAEA realizować jej program, poprzez badania i rozwój w danej dziedzinie technologii nuklearnej. Centrum mianowane jest na określony czas, nie dłuższy niż 3 lata. Agencja nie płaci mu za pomoc, choć możliwe jest przyznanie pewnych funduszy na specjalistyczne badania. Mianowanie instytucji na Centrum Współpracujące jest wyróżnieniem jego prac dla MEAE i ma być wyrazem wdzięczności Agencji.

Jak informuje ICHTJ, nominacja na Collaborating Center jest uznaniem dla polskiego instytutu za osiągnięcia w zakresie rozwoju technologii radiacyjnych, szczególnie z wykorzystaniem akceleratorów elektronów. Placówka eksploatuje w Europejskim Centrum Chemii i Technologii Radiacyjnych siedem takich urządzeń. Poza tym posiada stacje pilotowe higienizacji żywności, sterylizacji sprzętu medycznego i modyfikacji polimerów. Wdrożyła też technologie akceleratorowe w Szczecinie i w Człuchowie.

Na zamówienie firmy naftowej Instytut prowadził również badania nad oczyszczaniem gazów spalinowych z wykorzystaniem wiązki elektronów w jednej z rafinerii saudyjskich oraz w Bułgarii. Obecnie ośrodek uzyskał kontrakt na badania zastosowania technologii do oczyszczania gazów spalinowych z silników Diesla.

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej stanowi najważniejsze międzynarodowe forum rządowe w dziedzinie naukowej i technicznej współpracy dla pokojowego wykorzystania energii jądrowej. Została utworzona w 1957 r. jako autonomiczna organizacja Narodów Zjednoczonych, jak informuje na swojej stronie Państwowa Agencja Atomistyki.

Członkostwo Polski w MAEA przede wszystkim umożliwia udział Polaków w działaniach międzynarodowych na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa instalacji jądrowych, lepszego zabezpieczenia świata przed niebezpieczeństwem użycia ładunków jądrowych oraz dalszego rozwoju bezpiecznych dla ludzi technologii z wykorzystaniem promieniowania jonizującego.

Więcej informacji na: http://nauka.gov.pl , Źródło:www.nauka.gov.pl

Wyróżnione