Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2010-05-10 65 lat Wyższego Szkolnictwa Medycznego w Łodzi

W dniu 7 maja 2010 r. w Muzeum Miasta Łodzi odbywały się pod patronatem minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbary Kudryckiej, obchody 65-lecia Wyższego Szkolnictwa Medycznego w Łodzi.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi rozpoczął działalność 1 października 2002 roku. Powstał po połączeniu dwóch łódzkich uczelni: Akademii Medycznej oraz Wojskowej Akademii Medycznej. Uczelnia kontynuuje kilkudziesięcioletnią historię obu akademii i jest spadkobiercą ich bogatych tradycji.

Strukturę dydaktyczno-naukową i kliniczną Uczelni tworzą: osiem wydziałów i siedem uniwersyteckich szpitali klinicznych. Obecnie Uczelnia zatrudnia 1583 nauczycieli akademickich, a w tej liczbie 173 profesorów tytularnych, 181 doktorów habilitowanych oraz 852 doktorów nauk.

Uniwersytet Medyczny posiada bardzo zróżnicowaną ofertę dydaktyczną na wszystkich poziomach kształcenia: na studiach I stopnia oraz II stopnia, a także na studiach podyplomowych i doktoranckich. Oferta Uczelni obejmuje także studia anglojęzyczne dla studentów zagranicznych oraz wymianę zagraniczną studentów w ramach programów europejskich. Na studiach anglojęzycznych studiuje obecnie 288 studentów na kierunku lekarskim oraz 23 na lekarsko-dentystycznym. Studenci obcokrajowcy pochodzą z 17 krajów - najwięcej ze Stanów Zjednoczonych, Tajwanu oraz Kanady.

Więcej informacji na: http://nauka.gov.pl , Źródło:www.nauka.gov.pl

Wyróżnione