Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2010-05-21 Informacja o wizycie delegacji Chińskiej Republiki Ludowej w MNiSW

W dniu 18 maja 2010 r. profesor Witold Jurek, podsekretarz stanu w MNiSW, przyjął delegację Chińskiej Republiki Ludowej pod przewodnictwem Chen Xi, wiceministra edukacji.

Podczas spotkania obie Strony przedstawiły założenia systemów szkolnictwa wyższego w obu krajach oraz wymieniły się doświadczeniami w zakresie prowadzonej wymiany międzynarodowej studentów oraz nauczycieli akademickich. Podkreślono, iż dotychczasowa wymiana przebiega w sposób satysfakcjonujący i bez zakłóceń, stanowiąc solidną podstawę dalszego rozwijania współpracy w tym zakresie.

Istotnym elementem spotkania było podpisanie Listu Intencyjnego pomiędzy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwem Edukacji Chińskiej Republiki Ludowej, w którym obie Strony zadeklarowały wolę kontynuacji wymiany studentów, doktorantów oraz nauczycieli akademickich, a także poparcie bezpośredniej współpracy miedzy uczelniami w zakresie dydaktyki oraz prowadzenia programów nauczania języka państwa drugiej Strony.

Obie Strony zadeklarowały kontynuację prac nad nowym Porozumieniem o współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Więcej informacji na: http://nauka.gov.pl , Źródło:www.nauka.gov.pl

Wyróżnione