Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2010-05-31 Pracodawcy na uczelni

Z opublikowanego raportu Deloitte i Szkoły Głównej Handlowej wynika, że „uczelnie powinny ściślej współpracować z pracodawcami, by wesprzeć absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy, ponieważ 49% z nich twierdzi, że są raczej źle przygotowywani do przyszłych obowiązków. Jeszcze gorsze noty otrzymało przygotowanie do procesu poszukiwania pracy – aż 54,3% respondentów oceniło je źle”. Zaś według danych GUS za rok 2009, bezrobocie wśród absolwentów uczelni sięgnęło 44 proc.

Raport potwierdza naszą wcześniejszą diagnozę i uzasadnia to, co postulujemy w naszej reformie szkolnictwa wyższego. Przypomnę, że zapisy reformy przewidują, aby pracodawcy i przedsiębiorcy uczestniczyli w tworzeniu programu studiów oraz prowadzeniu zajęć na uczelniach, szkoły wyższe zobligowane były do rozszerzenia oferty praktyk zawodowych dla studentów i obowiązkowego monitorowania losów absolwentów na rynku pracy, a wnioski z tych obserwacji stosowane maja być w kreowaniu oferty i programów studiów oraz strategii uczelni.

Już teraz MNiSW, chcąc przyczynić się do unowocześnienia systemu nauczania, współfinansuje i wspiera programy wzmacniające współpracę polskich uczelni z pracodawcami. W ramach programów strukturalnych UE, wspieramy uczelnie, które realizują projekty we współpracy z potencjalnym pracodawcą. Jednostki te, m.in. dzięki zatrudnieniu specjalistów czy wybitnych naukowców, udział przedsiębiorców w definiowaniu zakresu tematycznego kierunków studiów, a także zapewnienie studentom staży i praktyk w przedsiębiorstwach, mogą znacznie lepiej przygotować swych absolwentów do wejścia na rynek pracy.
Więcej informacji na: http://nauka.gov.pl , Źródło:www.nauka.gov.plWyróżnione