Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2010-06-07 Będzie łatwiej o kredyt studencki- spotkanie prasowe

Nowe zasady kredytu studenckiego będą tematem spotkania prasowego, które odbędzie się w poniedziałek, 7. czerwca br. w MNiSW. Zaprezentowany zostanie także Narodowy Program Rozwoju Humanistyki.

Podczas spotkania minister Barbara Kudrycka przedstawi najważniejsze zmiany w procedurze przyznawania i spłaty kredytu studenckiego. Wśród nich jest m.in. nowy, korzystniejszy dla studentów sposób obliczania dochodu oraz możliwość zawieszenia spłaty kredytu na czas przerwy w uzyskiwaniu dochodów. Ponadto, zgodnie z nowymi przepisami, rata spłaty kredytu nie będzie mogła przekroczyć 20 procent dochodów kredytobiorcy. Szansę na kredyt zyskają także najubożsi studenci dzięki wprowadzeniu stuprocentowego poręczenia.

Prof. Barbara Kudrycka zaprezentuje również założenia Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, na który rząd przeznaczy pilotażowo 70 mln zł. W Programie w drodze konkursów będą finansowane m.in. badania fundamentalne dla dziedzictwa narodowego, a także projekty badań humanistycznych o charakterze interdyscyplinarnym i międzyinstytucjonalnym. Specjalny moduł finansowania przewidziany jest dla doktorantów i młodych naukowców.

W czasie spotkania podsumowane zostaną także realizowane przez MNiSW Programy Operacyjne UE.

Więcej informacji na: http://nauka.gov.pl , Źródło:www.nauka.gov.pl

Wyróżnione