Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2010-06-11 Rada Ministrow w Brukseli

9 czerwca 2010 r. minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbara Kudrycka uczestniczyła w spotkaniu Rady Ministrów z Kolegium Komisarzy Unii Europejskiej w Brukseli.

Ministrowie pod przewodnictwem Premiera Donalda Tuska przedstawili priorytety polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w drugiej połowie 2011 r. Na wspólnym posiedzeniu omówniono również kwestie budżetu UE na lata 2014-2020, a także zagadnienia dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej i Polityki Spójności.

Po sesji plenarnej odbyły się spotkania ministrów z ich odpowiednikami z Komisji Europejskiej. Prof. Barbara Kudrycka wzięła udział w spotkaniu z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej, Komisarzem ds. Przemysłu i Przedsiębiorczości, Antonio Tajani, Komisarzem ds. Edukacji, Kultury, Wielojęzyczności i Młodzieży, Androullą Vassiliou oraz Komisarzem ds. Badań, Innowacji i Nauki, Máire Geoghegan-Quinn. Ze strony Rządu RP w spotkaniu wzięli również udział podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Grażyna Henclewska, minister edukacji narodowej Katarzyna Hall, minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski, minister sportu i turystyki Adam Giersz oraz podsekretarz stanu w ministerstwie sportu i turystyki Katarzyna Sobierajska. Podczas spotkania poruszano tematy edukacji, szkolnictwa wyższego, nauki, kultury, sportu oraz polityki przemysłowej i innowacji.

Prof. Barbara Kudrycka odbyła również spotkanie bilateralne z Komisarzem ds. Badań, Innowacji i Nauki, Máire Geoghegan-Quinn, a następnie Komisarzem ds. Edukacji, Kultury, Wielojęzyczności i Młodzieży, Androullą Vassiliou, aby omówić tematy priorytetów MNiSW na czas Prezydencji polskiej w obszarze badań naukowych i szkolnictwa wyższego.

Więcej informacji na: http://nauka.gov.pl , Źródło:www.nauka.gov.pl


Wyróżnione