Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2010-06-14 Konkurs na najlepsze przedsięwzięcie współfinansowane przez UE

Do 7 lipca można przysyłać zgłoszenia do konkursu "Fundusze i Nauka" na najlepsze przedsięwzięcia naukowe i badawczo-rozwojowe współfinansowane z funduszy europejskich.

Konkurs organizuje Fundacja Rozwoju Regionów ProRegio w partnerstwie z Smartlink. Partnerem medialnym projektu jest serwis Nauka w Polsce - Polskiej Agencji Prasowej.

Nagrody będą przyznawane w trzech kategoriach: infrastruktura szkolnictwa wyższego, komercjalizacja badań, a także wspomaganie rozwoju kompetencji pracowników instytucji badawczych.

Laureaci oraz wyróżnieni zostaną objęci kampanią promocyjną w ramach projektu "Fundusze Europejskie dla nauki - nauka dla Polski", którego celem jest podniesienie wiedzy świata nauki na temat możliwości pozyskiwania środków z europejskich funduszy poprzez pokazanie dobrych praktyk. Kampania promocyjna obejmuje wydawnictwo albumowe promujące dobre praktyki, informacje w serwisach internetowych oraz artykuły w prasie.

"Taka promocja dobrych praktyk pomoże instytucjom starającym się o dofinansowanie swoich projektów ze środków Unii Europejskiej poszerzyć swoją wiedzę i uniknąć błędów we wnioskach, a instytucjom, które nigdy nie interesowały się takim wsparciem, pokaże możliwości, z których mogłyby skorzystać" - informuje Marek Kotecki z fundacji rozwoju ProRegio.

"Posłużą temu także trzy warsztaty, które dostarczą uczestnikom profesjonalnej wiedzy o dostępnych dla instytucji naukowych i badawczo-rozwojowych formach wsparcia w ramach Funduszy Europejskich" - dodaje.

Projekt "Fundusze Europejskie dla nauki - nauka dla Polski" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Więcej informacji znaleźć można na stronie: www.funduszeonline.pl/funduszedlanauki

Więcej informacji na: http://nauka.gov.pl , Źródło:www.nauka.gov.pl


Wyróżnione