Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2010-06-18 Doktoranci wobec rynku pracy

"Model funkcjonowania studiów doktoranckich. Doktoranci a rynek, szanse i zagrożenia współpracy" to tytuł konferencji organizowanej w dn. 18-20 czerwca przez Warszawskie Porozumienie Doktorantów oraz Krajową Reprezentację Doktorantów.

Podstawowym celem tej konferencji jest wymiana doświadczeń dotyczących funkcjonowania studiów w odniesieniu do oczekiwań pracodawców oraz wypracowanie dobrych praktyk w zakresie dostosowania programu studiów doktoranckich do wymogów rynku pracy.

Do uczestnictwa w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele doktorantów wszystkich jednostek naukowych w Polsce mających uprawnienia do nadawania tytułu doktora.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego reprezentować będzie podsekretarz stanu prof. Zbigniew Marciniak. Swój udział zapowiedzieli także przedstawiciele Sejmu RP, środowiska naukowego i akademickiego, rektorzy i studenci.

Konferencja odbędzie się w dniach 18 - 20 czerwca 2010 r. na Politechnice Warszawskiej, w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Otwarcie konferencji odbędzie się dnia 18.06.2010 r. o godz. 14:00 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.
Więcej informacji na: http://nauka.gov.pl, Źródło:www.nauka.gov.pl


Wyróżnione