Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2010-06-21 Badania pomogą walczyć z powodziami

Najnowocześniejsze w Polsce centrum wodne z modelem prawdziwej rzeki zostało uroczyście otwarte w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dofinansowało projekt kwotą blisko 50 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Nowa infrastruktura będzie pomocna w badaniach nad przeciwdziałaniem powodziom.

– Prowadzone w tak nowoczesnych laboratoriach projekty naukowe i dydaktyka pozwolą znakomicie przygotować absolwentów do podejmowania wyzwań w zakresie bezpieczeństwa wodnego Polski – powiedziała minister Barbara Kudrycka podczas uroczystości otwarcia Centrum – Dziś na uczelniach w całej Polsce prowadzona była akcja AKADEMICKI SMS DLA POWODZIAN, którą zainicjowała Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich. Zachęcam wszystkich do przyłączenia się do akcji. Mam jednak, podczas uroczystości otwarcia tak imponującego centrum badawczego, nadzieję, że prowadzone tu prace badawcze pomogą nam w przeciwdziałaniu katastrofom, abyśmy nie musieli w przyszłości walczyć ze skutkami powodzi i organizować takich akcji pomocy – powiedziała minister Kudrycka, wysyłając SMS na rzecz powodzian.

Centrum Naukowo-Dydaktycznego Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska, nazywane Centrum Wodnym jest największym krajowym obiektem badawczym zajmującym się problematyką wody, skupiającym 19 laboratoriów z rożnych dziedzin. Jest to także poligon doświadczalny dla naukowców i studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Całość układu wodnego obrazuje obieg wody w środowisku. W Centrum Wodnym są również zbudowane modele typowych budowli hydrotechnicznych w korytach i zbiornikach rzecznych. Taka praktyczna możliwość zapoznania się przez studentów i doktorantów z systemem modelowania warunków hydraulicznych, hydrobiologicznych, jak również obserwacja rozwiązań konstrukcyjnych budownictwa hydrotechnicznego, jest unikatowa w skali kraju – żadna inna uczelnia nie dysponuje tak rozwiniętą infrastrukturą z zakresu inżynierii wodnej i budownictwa hydrotechnicznego.

Więcej informacji na: http://nauka.gov.pl, Źródło:www.nauka.gov.pl

Wyróżnione