Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2010-07-09 Reforma nauka zgodnie z planem

Stan przygotowań do wejścia w życie 1 października 2010 r. sześciu ustaw reformujących naukę był tematem Informacji bieżącej podczas posiedzenia Sejmu, które odbyło się 8 lipca.

W posiedzeniu uczestniczyła minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka.
 
- Prace implementacyjne związane z wdrożeniem reformy przebiegają zgodnie z planem - poinformowała minister Barbara Kudrycka. - Kończą się konsultacje aż 46 rozporządzeń, które przygotowaliśmy do przyjętych 30 kwietnia br. przez Sejm ustaw, konstytuujących na nowo polską naukę - zaznaczyła minister.

 

- Bardzo zaawansowane są przygotowania do uruchomienia w Krakowie Narodowego Centrum Nauki. W porozumieniu z władzami miasta i województwa finalizujemy wybór i adaptację siedziby Centrum - powiedziała minister Kudrycka.

 

Minister B. Kudrycka odniosła się także do pytań posłów, które dotyczyły m.in. środków finansowych na naukę.  - Nigdy w historii ostatnich 20 lat polska nauka nie odnotowała tak ogromnego wsparcia finansowego - podkreśliła minister. - Do tej pory podpisaliśmy z jednostkami naukowymi umowy na ponad 12,9 mld zł na badania i nową infrastrukturę, a udział funduszy strukturalnych w finansowaniu badań wzrósł w ostatnich dwóch latach o blisko 300 procent. Nakłady budżetowe na naukę w porównaniu z 2007 rokiem są wyższe o ponad 2 mld zł - dodała minister.

 

Minister Kudrycka przypomniała również najważniejsze systemowe zmiany wprowadzane nowymi ustawami, których zasadniczym celem jest podnoszenie jakości i konkurencyjności badań w Polsce. Minister mówiła m.in. o licznych zapisach sprzyjających efektywniejszej współpracy nauki z sektorem gospodarczym oraz o wsparciu dla młodych naukowców. - Zagwarantowaliśmy ustawowo, aby Narodowe Centrum Nauki minimum 20 procent środków na badania przeznaczało dla początkujących  naukowców - powiedziała minister nauki. 

Więcej informacji na: http://nauka.gov.pl , Źródło:www.nauka.gov.pl


Wyróżnione