Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2010-08-06 W Sejmie o efektywnym kształceniu

Wspierane przez rząd kierunki studiów oraz planowane zmiany w szkolnictwie wyższym stanowiły temat Informacji bieżącej podczas 72. posiedzenia Sejmu, które odbyło się 5 sierpnia 2010 r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego reprezentował podsekretarz stanu, prof. Zbigniew Marciniak.

Podczas posiedzenia poruszone zostały kwestie dotyczące programu kierunków zamawianych, realizowanego przez MNiSW od 2008 roku, stanu prac nad Krajowymi Ramami Kwalifikacji i ich znaczeniem dla jakości kształcenia, a także kwestie autonomii uczelni w otwieraniu i prowadzeniu nowych kierunków studiów w przyszłym systemie kształcenia. Tematem debaty była również problematyka oceny i monitorowania jakości kształcenia na uczelniach wyższych oraz znaczenie procesu wyłaniania Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących.

Podsekretarz stanu, prof. Zbigniew Marciniak wskazał na pierwszy pozytywny efekt wprowadzenia projektu kierunków zamawianych, którym jest zjawisko przyrostu liczby zainteresowanych studiami na politechnikach. Podkreślił wagę powiązania systemu szkolnictwa wyższego z wymaganiami gospodarki i potrzebami państwa, wskazując na działania Ministerstwa na rzecz przybliżania obu sektorów. - Kluczowe znaczenie w tym względzie ma wspieranie tych kierunków studiów, które najlepiej współgrają z sytuacją na rynku pracy - podkreślił prof. Marciniak. - Prowadzone obecnie w Polsce prace nad wdrożeniem Krajowych Ram Kwalifikacji są wyrazem troski o to, aby wiedza i umiejętności, które uczelnie obiecują przekazać studentom, były rzeczywiście realizowane - dodał. Minister Marciniak wskazał także na potrzebę powierzenia uczelniom autonomii w procesie kształcenia i zwrócenia uwagi przede wszystkim na uzyskane efekty, co zagwarantowane zostało w przygotowanej już przez MNiSW nowelizacji ustawy prawo o szkolnictwie wyższym.

Więcej informacji na: http://nauka.gov.pl , Źródło:www.nauka.gov.pl

Wyróżnione