Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2010-08-27 Podwajamy pulę na stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbara Kudrycka przyznała stypendia 85 najwybitniejszym młodym naukowcom – liczba stypendystów wzrosła od ubiegłego roku aż czterokrotnie.

Rząd niemal podwoił wydatki na pomoc utalentowanym badaczom.

Stypendia ministra nauki dla młodych uczonych są przyznawane od pięciu lat. Wnioski kandydatów podlegają ocenie w pięciu kategoriach: nauki ścisłe, medyczne, przyrodnicze, techniczne oraz humanistyczne i społeczne. Laureaci przez trzy lata (w przypadku nielicznych projektów badawczych przez 12-24 miesięcy) otrzymywać będą miesięczne stypendium w wysokości 3 830 zł.

Tylko w 2010 roku na stypendia dla młodych naukowych talentów rząd przeznaczy ponad 2 miliony złotych (aż o 1,4 mln zł więcej niż w 2009 r.).

- Tegoroczne wnioski były na niezwykle wysokim poziomie, stąd nasze starania o zwiększenie puli środków przeznaczanych na stypendia – zaznacza minister Kudrycka.

- Program stypendialny dla wybitnych młodych naukowców to z punktu widzenia kraju wyjątkowa inwestycja. Przyznawane na dłuższy okres czasu stypendia pozwalają tym utalentowanym młodym uczonym skoncentrować się na prowadzonych badaniach, co w perspektywie najwyżej kilku lat zaowocuje rozwojem wiedzy medycznej czy technologicznej, przełomowymi wdrożeniami i patentami, ale też projektami naukowymi, które w istotny sposób wzbogacają wiedzę o polskim społeczeństwie, naszej historii, dziedzictwie narodowym – dodaje minister.

Najwięcej młodych utalentowanych uczonych ma Uniwersytet Wrocławski oraz Uniwersytet Warszawski – z obu uczelni wywodzi się po 11 tegorocznych stypendystów. 10 laureatów stypendium ministra w 2010 r. jest związanych z Uniwersytetem Jagiellońskim.

W tegorocznej edycji konkursu o stypendia ubiegało się aż 296 naukowców, którzy nie ukończyli 35 lat, ale już odnoszą sukcesy naukowe dostrzegane i doceniane w Polsce i za granicą.

Więcej informacji na: http://nauka.gov.pl , Źródło:www.nauka.gov.pl

Wyróżnione