Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2010-08-30 I konkursu w ramach nowej inicjatywy o nazwie KadTech

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, 7 lipca br. ogłosił otwarcie I konkursu w ramach nowej inicjatywy o nazwie KadTech.

Program KadTech Narodowego Centrum Badań i Rozwoju służy wzmocnieniu współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a wysoko wykwalifikowanymi specjalistami ze sfery naukowo-badawczej. Program przeznaczony jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców realizujących projekty polegające na opracowaniu i/lub wdrożeniu innowacji technologicznej opartej na komercyjnym wykorzystaniu wyników badań.

W ramach Programu możliwe jest uzyskanie dofinansowania na zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry naukowej oraz na zakup usług wsparcia innowacji takich jak korzystanie
z laboratoriów i sprzętu, baz danych i bibliotek technicznych, badania rynku oraz uzyskanie certyfikatu zgodności.

Wnioski o dofinansowanie w ramach Programu KadTech mogą składać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, realizujące innowacyjny projekt, którego celem jest opracowanie i komercjalizacja nowej technologii, planujące zatrudnienie w tym celu wysoko wykwalifikowanego personelu, a także dodatkowo zainteresowane zakupem usług wsparcia innowacji. 
Szczegółowe informacje oraz dokumentację Programu można znaleźć na stronie https://kadtech.ncbir.pl.

Wszelkich niezbędnych informacji dotyczących Programu KadTech udzielą Państwu pracownicy Zespołu ds. Komercjalizacji Wyników Badań w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju:

Małgorzata Skibska-Zielińska
Koordynator Zespołu
e-mail: m.skibska@ncbir.gov.pl
telefon: +48 515 061 557

Adam Kaźmierczak
Starszy specjalista
e-mail: a.kazmierczak@ncbir.gov.pl
telefon: +48 515 061 551


Wyróżnione