Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2010-09-10 Polscy inżynierowie wobec wyzwań nowoczesnej gospodarki

- Polscy inżynierowie są dziś niewątpliwie bardzo ważnym katalizatorem rozwoju gospodarczego naszego kraju - podkreśliła minister nauki prof. Barbara Kudrycka, otwierając w środę Światowy Zjazd Inżynierów Polskich w gmachu Politechniki Warszawskiej.

W trzydniowym zjeździe inżynierów, organizowanym przez Politechnikę Warszawską, Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz Radę Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej, uczestniczy ponad 300 osób z Polski i zagranicy. W dyskusji szukają m.in. sposobu na sprawniejszy transfer wiedzy i nowoczesnych technologii z krajów będących światowymi liderami gospodarczymi do Polski. Zastanawiają się też nad silniejszym powiązaniem kształcenia inżynierów z potrzebami gospodarki oraz lepszą współpracą polskich inżynierów pracujących na całym świecie - zwłaszcza w tak prestiżowych ośrodkach, jak amerykańska Dolina Krzemowa.

Zaplanowano sesje tematyczne z takich dziedzin, jak: nanotechnologia, mechatronika i mechanika, informatyka, inżynieria biomedyczna, energetyka konwencjonalna, odnawialna oraz jądrowa. Jak podkreślił rektor PW prof. Włodzimierz Kurnik, wśród ważnych tematów będzie także sprawa bezpieczeństwa powodziowego.
- Chcemy zareagować na bieżąco na powódź z tego roku i pomóc rządowi w przygotowaniu większego, wieloletniego programu przeciwdziałania powodziom - wyjaśnił rektor.

- W dobie dynamicznych przemian technologicznych, niezwykle sprawnego przepływu informacji oraz wszechstronnego rozwoju dyscyplin naukowych, bardzo ważne jest wypracowanie optymalnego, dostosowanego do wyzwań epoki, podejścia do uprawiania nauki. Wiedza bowiem jest ulotna i wymaga nieustannego aktualizowania. Istotne jest również pojęcie innowacyjności, czyli umiejętności wypracowania odpowiedniej postawy wobec życia, polegającej na otwartości, kreatywności, gotowości do zmian. Dopiero wtedy rozwój na najwyższym poziomie będzie możliwy - zwróciła się do uczestników zjazdu minister Kudrycka. Podkreśliła szczególną rolę programu uczenia się przez całe życie, stanowiącego podstawowy warunek budowy nowoczesnego społeczeństwa. - Kształcenie ustawiczne oraz ciągłe podnoszenie kwalifikacji przeciwdziała zagrożeniu, jakim jest wykluczenie części społeczeństwa z procesu budowania otaczającej rzeczywistości. Wierzę, że Państwa debata pozytywnie wpłynie na rozwój nauki, szkolnictwa wyższego oraz polskiej gospodarki - powiedziała minister.
Więcej informacji na: http://nauka.gov.pl , Źródło:www.nauka.gov.pl


Wyróżnione