Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
 • PolBAN - Busines Angels Club
 • linkedin
 • Studia podyplomowe
 • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
 • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • merlin.pl - księgarnia internetowa
 • Portal Innowacji
 • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2010-10-01 Nowy rok akademicki 2010/2011 – rok wielkich wyzwań

 

Prawie dwa miliony studentów, ponad 30 tysięcy doktorantów i ponad 100 tysięcy uczonych z 456 uczelni rozpoczyna w piątek 1 października nowy rok akademicki.

– To będzie rok wielkich wyzwań – zapowiada minister nauki prof. Barbara Kudrycka. W życie wchodzi sześć ustaw reformujących naukę, a Sejm rozpoczyna prace nad reformą szkolnictwa wyższego

Minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka będzie gościem piątkowych uroczystości inauguracyjnych w Politechnice Warszawskiej (godz. 10.00), Uniwersytecie Warszawskim (godz. 14.00) oraz w Collegium Civitas (godz. 16.00).

Wspólnie z wykładowcami i studentami zainauguruje Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, który wspierać będzie projekty naukowe szczególnie ważne dla historii, kultury i dziedzictwa narodowego. Tylko w tym roku na ten cel Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczy 50 milionów złotych. W ramach programu przewidziano specjalny moduł dla młodych humanistów, a także pulę na promowanie w świecie dokonań polskiej humanistyki. – Ogromnie wierzę, że obok tak wielkich nazwisk jak prof. Leszek Kołakowski czy prof. Zygmunt Bauman wkrótce w świadomości światowej nauki zaistnieją kolejni wielcy polscy humaniści – mówi prof. Kudrycka.

Minister podzieli się też z uczonymi refleksjami nad wchodzącą właśnie w życie reformą nauki. Umożliwi ona silniejsze powiązanie sektora nauki i gospodarki, co w perspektywie najwyżej kilku lat zaowocuje większą liczbą innowacyjnych wdrożeń i patentów. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zyska nowe kompetencje, odpowiadać będzie m.in. za ustanowienie strategii badawczej dla Polski i finansowanie najbardziej obiecujących, innowacyjnych projektów naukowych.

Reforma powołuje także do życia Narodowe Centrum Nauki z siedzibą w Krakowie, które czuwać będzie nad rozwojem badań podstawowych. Skupieni wokół NCN najwybitniejsi uczeni – a nie jak dotąd urzędnicy i politycy – zdecydują o rozdziale publicznych środków na projekty badawcze. Aż 20 proc. swojego budżetu NCN dedykować będzie na badania prowadzone przez młodych naukowców.

Dobrymi wiadomościami minister podzieli się także ze studentami. – Staraniem całego rządu i prezydenta, dzięki szybkiej ścieżce legislacyjnej, studenci zyskają już w styczniu 2011 roku 51-procentowe zniżki na przejazdy transportem publicznym – zapowiedziała prof. Barbara Kudrycka. Rząd uruchomił także nowy, korzystniejszy i bardziej przyjazny system kredytów studenckich. – Zapewniamy pełne poręczenie kredytu przez państwo najuboższej młodzieży, której taka pomoc jest szczególnie potrzebna, ale do tej pory nie była w stanie przedstawić wymaganego przez komercyjne banki zabezpieczenia pożyczki – dodaje minister.

W przygotowanej przez rząd i przekazanej do prac sejmowych reformie szkolnictwa wyższego przewidziano szereg zapisów, które wzmocnią prawa studentów – zostaną m.in. zwolnieni z opłat za egzaminy komisyjne, dyplomowe i poprawkowe, a uczelnie będą musiały zawierać ze studentami umowy, w których zapisane zostaną prawa i obowiązki obu stron.

 Nowy rok akademicki w licznach:

 • 1 927 762 studentów uczy się w polskich uczelniach
 • 32 494 magistrów jest na studiach doktoranckich
 • 456 uczelni publicznych i niepublicznych działa w Polsce
 • 101 841 uczonych i wykładowców rozpoczyna nowy rok akademicki

Więcej informacji na: http://www.nauka.gov.pl , Źródło:www.nauka.gov.pl


Wyróżnione