Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2010-10-04 Nowy wiceminister będzie odpowiadać za sprawy nauki

Prof. nadzw. dr hab. med. Maciej Banach został powołany 1 paźdzernika  przez Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Prof. Maciej Banach odpowiadać będzie za sprawy nauki i zastąpi na tym stanowisku prof. dr hab. Jerzego Szweda, który zakończył pracę nad powierzonymi zadaniami, związanymi m.in. z parametryzacją jednostek naukowych.

Prof. nadzw. dr hab. med. Maciej Banach kieruje Zakładem Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, to autor i współautor 15 książek i ponad 250 publikacji z dziedziny kardiologii, hipertensjologii, lipidologii, kardiochirurgii i nefrologii. Redaktor Naczelny Archives of Medical Science (AMS) oraz Cardiovascular Continuum, redaktor i członek rad naukowych kilkunastu innych prestiżowych międzynarodowych pismach medycznych, m.in. Medical Science Monitor oraz Expert Opinion of Pharmacotherapy.

Profesor Banach zasiadał także w Radzie Młodych Naukowców oraz Zespołu Specjalistycznego ds. Oceny Parametrycznej Czasopism Naukowych przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Laureat stypendium “Polityki” z 2006 roku, przyznawanego najbardziej utalentowanym młodym uczonym, laureat Programu START prowadzonego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej (FNP) oraz nagrody Ministra Zdrowia za cykl prac badawczych (2009).

W resorcie nauki i szkolnictwa wyższego podlegać będą mu sprawy nauki – m.in. wdrażanie reformy systemu nauki, w szczególności nowe procedury oceny jakości  jednostek naukowych oraz współpraca międzynarodowa w obszarze nauki i badań.

Prof. Maciej Banach ma 33 lata i jest ojcem 6-letnich bliźniąt.
Więcej informacji na: http://www.nauka.gov.pl , Źródło:www.nauka.gov.pl


Wyróżnione