Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2010-10-14 Reforma na uczelniach warunkiem skoku cywilizacyjnego

6 października 2010 r. podczas plenarnego posiedzenia Sejmu odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

- Nie dokonamy skoku cywilizacyjnego, jesli nie zreformujemy szkolnictwa wyższego. Powodzenie tej reformy jest odpowiedzialnością nie tylko rządu, parlamentu, ale i samych uczelni - powiedziała minister Barbara Kudrycka.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego uzasadniła wniosek rządu w sprawie potrzeby zmiany ustawy, podkreślając projakościowy charakter proponowanych zmian wynikających z konieczności dostosowania polskiego systemu szkolnictwa wyższego do bezprecedensowego wzrostu skali zadań, które przed nim stanęły, a także potrzeby harmonizacji tego systemu z rozwiązaniami wdrażanymi w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego.

Następnie oświadczenia złożyły kluby i koła poselskie, wysłuchano również sześciu wystąpień poselskich. Projekt ustawy został skierowany do sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.
Więcej informacji na: http://www.nauka.gov.pl , Źródło:www.nauka.gov.pl


Wyróżnione