Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2010-10-18 Odpowiedzialność uczelni za prawdę i młode pokolenie

Minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbara Kudrycka uczestniczyła w niedzielę w 93. inauguracji roku akademickiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

– KUL w trudnych czasach komunizmu walczył o prawdę, o obiektywizm w nauce, walczył z manipulacjami i zakłamywaną interpretacją historii i rzeczywistości – przypomniała w swoim wystąpieniu minister Kudrycka.
– W czasach wolności i demokracji uczelnie stoją przed nowym wyzwaniem – odpowiedzialności za prawdę i za młode pokolenie – mówiła minister Kudrycka, dodając że „młode pokolenie Polaków ma prawo czuć się zagubione, kiedy słyszy głosy dzielące ich na lepszych i gorszych, a współczesną Polskę opisujące w kategoriach zagrożeń, niejasnych powiązań czy wręcz braku suwerenności”. – To środowiska światłych uczonych powinny wskazać dziś młodym ludziom drogi oparte na zrozumieniu drugiego człowieka, otwartości na dialog i miłość, na zaufaniu do innych narodów – podkreśliła minister. – KUL, łączący w swojej misji naukowe poszukiwanie prawdy z duchem wiary i wartości chrześcijańskich ma w tym względzie odpowiedzialność szczególną – zaznaczyła minister Kudrycka.

Wykład inauguracyjny pt. „Polska w Europie XXI wieku w wizji Jana Pawła II” wygłosił prof. Władysław Bartoszewski. Inauguracja rozpoczęła się mszą świętą w Kościele akademickim, której przewodniczył prymas Polski, abp Józef Kowalczyk.

W niedzielę w godzinach popołudniowych minister Barbara Kudrycka wzięła także udział w inauguracji roku akademickiego w Państwowej Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej.
Więcej informacji na: http://www.nauka.gov.pl , Źródło:www.nauka.gov.pl
Wyróżnione