Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2010-10-26 O reformie uczelni w Łodzi

21 października 2010 r. w Sali Senatu Politechniki Łódzkiej odbyła się uroczysta inauguracja Konferencji Prorektorów ds. Studenckich i Kształcenia Polskich Uczelni Technicznych, w której udział wziął podsekretarz stanu, prof. Zbigniew Marciniak. Rozmowy dotyczyły projektu nowelizacji ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”.

Przez kolejne dwa dni prorektorzy polskich uczelni technicznych prowadzić będą dyskusję na tematy ważne dla gospodarki i przyszłości studentów oraz absolwentów. Omówią zagadnienia związane z jakością kształcenia, kierunkami zamawianymi i akredytacjami. Poruszą również temat wprowadzenia  wraz z nowelizacją prawa o szkolnictwie wyższym Krajowych Ram Kwalifikacji, które są kluczowe dla budowy programów studiów bazujących na efektach kształcenia.
Więcej informacji na: http://www.nauka.gov.pl , Źródło:www.nauka.gov.pl


Wyróżnione