Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2010-11-02 SGH TRZECIA W EUROPIE WSCHODNIEJ, PIERWSZA W POLSCE WEDLUG EDUNIVERSAL
W tegorocznej edycji rankingu Eduniversal Szkoła Główna Handlowa w Warszawie znalazła się na trzecim miejscu w regionie. Pierwsze i drugie miejsca zajęły Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Pradze i Petersburski Uniwersytet Państwowy - Graduate School of Management.

Jednocześnie SGH zachowała pierwszą pozycję wśród polskich szkół wyższych biorących udział w rankingu. SGH zachowała pięć Palm – to najwyższe oznaczenie jakości studiów przyznawane przez organizatorów rankingu Eduniversal. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie została w ten sposób wyróżniona jako jedyna w Polsce i znalazła się wśród grona uczelni określanych jako "Universal Business School with major international influence".

Organizator rankingu Eduniversal (SMBG) jest francuską firmą doradczą specjalizującą się w szkolnictwie wyższym. Co roku publikuje ranking najlepszych szkół biznesowych. Wybiera tysiąc szkół ze 153 krajów świata. Ranking ma być pomocą dla studentów chcących kształcić się w uczelniach o profilu ekonomicznym i biznesowym. Lista tysiąca szkół tworzona jest przez Międzynarodowy Komitet Naukowy powołany przez Eduniversal. Składa się on z 9 przedstawicieli szkół wyższych z różnych części świata (po jednym z każdej strefy geograficznej według podziału Eduniversal) oraz z przedstawiciela Rady Akademickiej ONZ (ACUNS) oraz z dwóch członków zarządu Eduniversal. Najlepsze szkoły wybierane są w podziale na strefy geograficzne - Afryka, Ameryka Północna, Ameryka Łacińska, Azja Środkowa, Eurazja i Bliski Wschód, Europa Wschodnia, Europa Zachodnia, Daleki Wschód, Oceania. Punkty dla uczelni w rankingu przyznawane są na podstawie opinii rektorów i dziekanów szkół wyższych obecnych na liście tysiąca. Dziekani odpowiadają na następujące pytanie: spośród następujących szkół, które poleciłbyś/poleciłabyś osobie chcącej studiować w tym kraju? Mogą oni wskazać maksymalnie 50% uczelni z listy tysiąca.

Ponadto Eduniversal wypracował system przyznawania szkołom Palm (od jednej do pięciu), które stanowią ocenę jakościową danej szkoły głównie pod kątem jej umiędzynarodowienia. Tylko 100 szkół, w tym SGH jako jedyna w Polsce, może pochwalić się posiadaniem pięciu palm. Oceny te oparte są na takich kryteriach jak akredytacje międzynarodowe szkoły, obecność w najbardziej prestiżowych międzynarodowych rankingach, członkostwo w międzynarodowych organizacjach akademickich, sieć uczelni współpracujących, prestiż studiów na uczelni.

Więcej informacji na: http://www.nauka.gov.pl , Źródło:www.nauka.gov.pl

Wyróżnione