Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
 • PolBAN - Busines Angels Club
 • linkedin
 • Studia podyplomowe
 • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
 • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • merlin.pl - księgarnia internetowa
 • Portal Innowacji
 • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2010-11-05 VI edycja Nagród Ministra

Trwa nabór wniosków o przyznanie Nagród Ministra za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne, które wręczone zostaną w 2011 r. w ramach VI edycji Nagród.

Nagrody przyznawane są corocznie, po jednej w  każdej z trzech kategorii:

 1. badań podstawowych;
 2. badań na rzecz rozwoju społeczeństwa;
 3. badań na rzecz rozwoju gospodarki.

Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać:

 1. rady naukowe, rady wydziałów lub organy reprezentujące inne jednostki naukowe;
 2. organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest działalność na rzecz nauki;
 3. Prezes Polskiej Akademii Nauk oraz komitety Polskiej Akademii Nauk.

Kryteria i tryb przyznawania Nagród określa

rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców. Dodatkowych informacji udziela również Departament Instrumentów Polityki Naukowej, tel. (+ 48 22) 52 92 329.

Wnioski należy przesyłać w terminie do 15 grudnia 2010 r. na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa z dopiskiem „Nagrody Ministra Nauki - DPN”.

Dotychczasowi laureaci nagród Ministra Nauki:

w kategorii badań na rzecz rozwoju nauki:

 • prof. Bogdan Marciniec (2009)
 • prof. Marian Mrozek (2008)
 • prof. Stefan Zawadzki (2007)
 • prof. Grzegorz Grynkiewicz (2006)

w kategorii badań na rzecz rozwoju społeczeństwa:

 • prof. Roman Kaliszan (2009)
 • prof. Jarosław Reguła (2008)
 • prof. Witold Kieżun (2007)
 • prof. Marian Przełęcki (2006)

w kategorii badań na rzecz rozwoju gospodarki:

 • prof. Romuald Będziński (2009)
 • prof. Zdzisław Smorąg (2008)
 • prof. Marek Moszyński (2007)
 • prof. Zygmunt Pejsak (2006)

Więcej informacji na: http://www.nauka.gov.pl , Źródło:www.nauka.gov.pl


Wyróżnione