Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2010-11-19 Wybitni uczeni ambasadorami polskiej nauki – Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wybitny chemik prof. Karol Grela, znawca historii średniowiecznej Europy prof. Jerzy Strzelczyk oraz badacz nowoczesnych materiałów polimerowych prof. Andrzej Gałęski – to laureaci tegorocznych Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za najwybitniejsze osiągnięcia naukowe.

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznawane są w trzech kategoriach: badań podstawowych, badań na rzecz rozwoju społeczeństwa i na rzecz rozwoju gospodarki.

Będące ukoronowaniem dorobku naukowego nagrody trafiają do najwybitniejszych w swoich dyscyplinach badaczy, autorów nowych teorii i dzieł naukowych wpisanych do światowego kanonu, odkrywców rozwiązań przełomowych dla rozwoju badań i nowych technologii.

- To nagrody dla mistrzów polskiej nauki, uczonych o niepodważalnych zasługach dla globalnej wiedzy – podkreśla minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka. - Laureaci tegorocznej i poprzednich edycji nagród są wielkimi ambasadorami polskiej nauki w najbardziej prestiżowych ośrodkach badawczych na świecie – dodaje.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Centralnej Bibliotece Rolniczej – gmachu gdzie 120 lat temu swoje pierwsze badania prowadziła Maria Skłodowska-Curie. 
- Wybraliśmy to miejsce, by przypomnieć o wielkości polskiej nauki i potencjale polskich uczonych - mówiła minister. - Mimo nowoczesnych laboratoriów i skomplikowanych urządzeń badawczych to właśnie ludzie nauki stanowią o jej sile, jak mawiał John Kennedy człowiek zawsze pozostanie najznakomitszym z komputerów. Gratuluję wszystkim nagrodzonym i dziękuję za wszystkie sukcesy naukowe i dydaktyczne, które pozwalają myśleć o przyszłości polskiej nauki i tak wyczekiwanych przez Polaków Noblach z optymizmem.

LAUREACI Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo–techniczne w roku 2010

W KATEGORII BADAŃ NA RZECZ ROZWOJU NAUKI:
Prof. dr hab. inż. Karol Grela
Nagroda ministra za opracowanie i wprowadzenie do użycia nowych klas katalizatorów reakcji metatezy olefin, w tym aktywowanych grupami EWG katalizatorów dla przemysłu farmaceutycznego.

W KATEGORII BADAŃ NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA:
Prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk

Nagroda ministra została przyznana za całokształt dotychczasowych prac badawczych.

W KATEGORII BADAŃ NA RZECZ ROZWOJU GOSPODARKI:
Prof. dr hab. Andrzej Gałęski
Nagroda ministra została przyznana za istotny wkład badań prowadzonych przez Prof. Gałęskiego w rozwój fizyko-chemii nowoczesnych materiałów polimerowych.

Minister nagrodziła także dziesięciu najwybitniejszych nauczycieli akademickich. Statuetki i nagrody finansowe odebrali:

1.       prof. dr hab. Andrzej Barczak z Akademii Ekonomicznej w Katowicach (nauki ekonomiczne)

2.       prof. dr hab. Jan Boć z Uniwersytetu Wrocławskiego (nauki prawne)

3.       prof. dr hab. Bogusław Dunaj z Uniwersytetu Jagiellońskiego (nauki humanistyczne)

4.       prof. dr hab. inż. Bogdan Galwas z Politechniki Warszawskiej (nauki techniczne)

5.       prof. dr hab. Dorota Jamroz z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (nauki rolnicze)

6.       prof. dr hab. Stefania Ochmann-Staniszewska z Uniwersytetu Wrocławskiego (nauki humanistyczne)

7.       prof. dr hab. Marek Siemek z Uniwersytetu Warszawskiego (nauki humanistyczne)

8.       prof. dr hab. inż. Eugeniusz Świtoński z Politechniki Śląskiej w Gliwicach (nauki techniczne)

9.       prof. dr hab. Barbara Woynarowska z Uniwersytetu Warszawskiego (nauki medyczne)

10.    prof. dr hab. Wiktor Zipper z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (nauki fizyczne)

Ponadto wręczono pracownikom akademickim kilkadziesiąt nagród indywidualnych i zespołowych za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i administracyjne.

Więcej informacji na: http://www.nauka.gov.pl , Źródło:www.nauka.gov.pl


Wyróżnione