Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2010-11-29 Zaproszenie do udziału w spotkaniu konsultacyjno - promocyjnym Krajowe Ramy Kwalifikacji (dla obszaru małopolskiego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaplanowało na lata 2010/2011 cykl spotkań konsultacyjno - promocyjnych, których celem ma być zapoznanie pracodawców oraz pracowników szkół wyższych ze specyfiką Krajowych Ram Kwalifikacji i ich oddziaływaniem na otoczenie społeczno-gospodarcze środowiska akademickiego. Prace te prowadzone są i finansowane w ramach projektu systemowego „Krajowe Ramy Kalifikacji w szkolnictwie wyższym jako narzędzie poprawy jakości kształcenia” (POKL 4.1.3).

W związku z powyższym, serdecznie zapraszamy do udziału w jednym z ww. spotkań dla obszaru małopolskiego, które zostanie zorganizowane w dniu 30 listopada 2010 r. w Hotelu Express by Holiday Inn przy ulicy Opolskiej 14 w Krakowie.

Zgłoszenia należy kierować do Dominiki Dalba,
e-mail: dominika.dalba@nauka.gov.pl
Więcej informacji na: http://www.nauka.gov.pl , Źródło:www.nauka.gov.pl


Wyróżnione