Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2010-12-11 Komercjalizacja badań napędza gospodarkę

Debiut polskiego wynalazku na giełdzie nie musi być odległą przyszłością - przekonywali naukowcy, ekonomiści i biznesmeni uczestniczący w piątkowej konferencji w gmachu Giełdy Papierów Wartościowych.

Spotkanie poświęcone było potrzebie skuteczniejszej komercjalizacji wyników badań naukowych.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka zaprezentowała podczas konferencji przewodnik "Komercjalizacja B+R dla praktyków", tłumaczący jak poruszać się w gąszczu przepisów prawnych, by sprawniej patentować efekty prac badawczo-rozwojowych i wdrażać je na rynku.

 

- Uczelnie stoją obecnie przed nowymi wyzwaniami, jednym z najpoważniejszych jest pogłębiający się niż demograficzny.Szkoły wyższe muszą zatem poszukiwać nowych, zewnętrznych źródeł finansowania. Komercjalizacja wyników badań powinna należeć do najważniejszych - podkreślała minister. - Jestem przekonana, że przygotowany przez nas podręcznik komercjalizacji wyników badań, o tak praktycznym charakterze, będzie istotną pomocą w tym zakresie. Bardzo wyraźny wzrost liczby małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce powinien także przekładać się na ich zaangażowanie w procesy komercjalizacji i wdrażania innowacyjnych rozwiązań - dodała minister.

 

Rocznie wszystkie polskie uczelnie na sprzedaży efektów swoich prac badawczo-rozwojowych zarabiajądziś tylko około 100 milionów dolarów – to mniej niż przychód jednego amerykańskiego uniwersytetu. University of Columbia w 2009 r. dzięki efektom prac swoich zespołów naukowych uzyskał aż 143 miliony dolarów. A brytyjskie uczelnie na swoich badaniach i odkryciach uzyskują nierzadko więcej niż roczne nakłady polskiego państwa na badania i rozwój. - Komercjalizacja to także droga do zwiększania nakładów na kolejne badania naukowe. W Polsce udział pozabudżetowych środków w finansowaniu badań wciąż jest znikomy, komercjalizacja sprawia, że nauka może zarabiać na rzecz rozwoju nauki - zaznaczała prof. Kudrycka.

 

Znakomity ekonomista prof. Witold Orłowski w otwierającym konferencję wykładzie podkreślał, że największym wyzwaniem dla naukowców jest dziś stworzenie dynamicznego rynku badań naukowych. - Nauka powinna być przecież gałęzią gospodarki - argumentował.

 

Profesor polemizował też z powielanym często stereotypem, iż przyczyną złej kondycji polskiej nauki są niskie nakłady budżetowe. - Receptą na lepszą jakość badań i ich udział w rozwoju gospodarki nie są wcale większe wydatki budżetu państwa. One mają od pewnego poziomu ograniczoną efektywność. Pamiętajmy tez, że w Polsce poziom nakładów jest zbliżony do poziomu wielu państw UE, wbrew temu co się powszechnie głosi. Ważniejsze jest otwarcie na rynek i tworzenie mechanizmów transmisji między nauką i gospodarką. Państwo nie  zastąpi mechanizmów rynkowych - tłumaczył profesor.

 

W konferencji w gmachu Giełdy Papierów Wartościowych wzięło udział około 150 uczonych, biznesmenów, ekspertów w dziedzinie gospodarki i rynku pracy.

 

Więcej informacji na: http://www.nauka.gov.pl , Źródło:www.nauka.gov.pl


Wyróżnione