Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2011-01-13 Debata o szkolnictwie wyższym u Prezydenta RP

12 stycznia w Pałacu Prezydenckim odbyło się Forum Debaty Publicznej pt.„Szkolnictwo wyższe dla innowacyjnej gospodarki” poświęcone relacjom pomiędzy sektorem nauki i biznesu.

W spotkaniu uczestniczyła minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka oraz przedstawiciele instytucji państwowych związanych z nauką, badaniami i rozwojem, uczelni państwowych i prywatnych, a także młodzi naukowcy uniwersyteccy oraz reprezentanci firm innowacyjnych, jednostek badawczo-rozwojowych, parków przemysłowych i technologicznych.
Więcej informacji na: http://www.nauka.gov.pl , Źródło:www.nauka.gov.pl


Wyróżnione