Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2011-01-17 Spotkanie konsultacyjno-promocyjne dotyczące Krajowych Ram Kwalifikacji
W dniu 11 stycznia 2011 r. w Kielcach odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjno-promocyjne w ramach projektu systemowego „Krajowe Ramy Kwalifikacji w szkolnictwie wyższym jako narzędzie poprawy jakości kształcenia”.

Konferencja ta miała na celu zapoznanie pracodawców oraz pracowników szkół wyższych ze specyfiką Krajowych Ram Kwalifikacji i ich oddziaływanie na otoczenie społeczno-gospodarcze środowiska akademickiego. Projekt Krajowe Ramy Kwalifikacji należy rozpatrywać  głownie w kategorii narzędzia, które służy podnoszeniu jakości kształcenia.

Spotkanie prowadził prof. dr hab. Zbigniew Marciniak - podsekretarz stanu w MNiSW, który zaprezentował zgromadzonym ideę Krajowych Ram Kwalifikacji w systemie szkolnictwa wyższego.

W ramach spotkania odbyła się również dyskusja z udziałem przedstawicieli środowiska akademickiego. Uczestnicy konferencji otrzymali publikację w formie książkowej promującą Krajowe Ramy Kwalifikacji pt. „Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego”.

Krajowe Ramy Kwalifikacji stworzone zostały między innymi dla potrzeb rynku pracy i społeczeństwa obywatelskiego.
Więcej informacji na: http://www.nauka.gov.pl , Źródło:www.nauka.gov.pl


Wyróżnione