Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2011-01-27 Zaproszenie na spotkania konsultacyjno–promocyjne w Rzeszowie
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ma zaszczyt zaprosić na kolejne spotkanie konsultacyjno–promocyjne (dla obszaru podkarpackiego) z prof. dr hab. Zbigniewem Marciniakiem, podsekretarzem stanu w MNiSW, w ramach projektu systemowego pn. „Krajowe Ramy Kwalifikacji w szkolnictwie wyższym jako narzędzie poprawy jakości kształcenia” Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.3.

Celem spotkania ma być zapoznanie pracodawców oraz pracowników szkół wyższych z ideą krajowych ram kwalifikacji i ich oddziaływania na otoczenie społeczno - gospodarcze środowiska akademickiego.

Spotkanie odbędzie się w dniu 28 stycznia 2011 r., w Hotelu Prezydenckim, przy ulicy Podwisłocze 48, Rzeszów, w godzinach 9.30 – 12.00.

Więcej informacji na: http://www.nauka.gov.pl , Źródło:www.nauka.gov.pl


Wyróżnione