Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2011-02-14 Inauguracyjne posiedzenie Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Powołana przez minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbarę Kudrycką Rada Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki rozpoczęła dziś swoją działalność.

Minister Barbara Kudrycka  wręczyła akty nominacyjne 9 członkom nowego Zespołu doradczego i pogratulowała udziału w pierwszej historycznej Radzie, przypominając, że Narodowy Program Rozwoju Humanistyki powstał w odpowiedzi na postulaty środowisk humanistycznych, a jego założenia zostały wypracowane w konsultacji z najwybitniejszymi przedstawicielami nauk humanistycznych w Polsce. - Powołanie Programu to szczególne docenienie roli nauk humanistycznych we współczesnej Polsce. Niezwykle szybkiemu rozwojowi nauk technicznych w dobie skoku cywilizacyjnego musi towarzyszyć odpowiednia dbałość o nauki humanistyczne - podkreśliła prof. Kudrycka.

 

Ustanowiony przez minister Barbarę Kudrycką 8 listopada 2010 r. Program ma za zadanie kierować dodatkowe środki finansowe na badania z zakresu humanistyki. Jego celem jest rozwijanie i kontynuowanie kierunków badawczych o istotnym znaczeniu dla kultury narodowej. Program obejmuje szereg działań podzielonych na trzy moduły -  moduł badawczy, moduł wspierający młodych humanistów oraz moduł upowszechniający wyniki polskich badań humanistycznych na świecie. Wszystkie działania realizowane łącznie powinny umożliwić lepszą integrację polskiej humanistyki z humanistyką europejską, a w konsekwencji światową. Działania mają również zapewnić młodym naukowcom specjalizującym się w badaniach humanistycznych najlepsze możliwości rozwoju kariery naukowej we współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi oraz doprowadzić do upowszechnienia osiągnięć humanistyki polskiej na świecie.

 

Wśród zadań powołanej 24 stycznia 2011 r. Rady minister wskazała m.in. opracowanie propozycji szczegółowych obszarów konkursowych w ramach poszczególnych modułów, przygotowanie propozycji przedmiotu konkursów, opracowanie trybu przeprowadzania konkursów projektów, określenie kryteriów oceny wniosków oraz zdefiniowanie okresu rozstrzygnięcia konkursów. Moją gorącą intencją jest, aby opracowywane przez Państwa rozstrzygnięcia konkursowe bazowały na merytorycznych, transparentnych i w jak najwyższym stopniu przekonywających uzasadnieniach - podkreśliła prof. Kudrycka.

 

W kolejnej części posiedzenia w głosowaniu tajnym dokonano wyboru przewodniczącego Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Pierwszą przewodniczącą została prof. Grażyna Borkowska.

Prezentujemy skład Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki:

1.                   Grażyna Borkowska (Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa);

2.                   Katarzyna Dziubalska – Kołaczyk (UAM Poznań);

3.                   Paweł Dybel (Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa);

4.                   Stanisław Mossakowski (Instytut Sztuki PAN, Warszawa);

5.                   Tomasz Kizwalter (UW, Warszawa);

6.                   Jacek Popiel (UJ, Kraków);

7.                   Jerzy Strzelczyk (UAM, Poznań);

8.                   Lech Szczucki (Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa);

9.                   Jerzy Wyrozumski (PAU, Kraków)

 

Źródło: www.nauka.gov.pl, Wiecej informacji na: http://ww.nauka.gov.pl


Wyróżnione