Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2011-02-28 Patriotyzm a społeczeństwo obywatelskie
Prof. Zbigniew Marciniak, podsekretarz stanu w MNiSW, 26 lutego wziął udział w I Zjeździe Warszawskim zorganizowanym przez Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.


Tematem naukowego panelu dyskusyjnego był „Patriotyzm a społeczeństwo obywatelskie. Czy patriotyzm powinien być fundamentem nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego”. Konferencja została podzielona na dwie sesje, podczas pierwszej studenci dyskutowali o patriotyzmie, na drugą złożyła się debata ludzi świata nauki, polityki i mediów na temat społeczeństwa obywatelskiego. Słowo wstępne wygłosił Jego Magnificencja rektor UKSW, ks. prof. Henryk Skorowski.

 

Prof. Zbigniew Marciniak odczytał w imieniu minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbary Kudryckiej posłanie skierowane do uczestników Zjazdu: „Patriotyzm dziś to także szczególna, mozolna postawa codziennej troski o młode pokolenie. Młodzież woli od patosu i szermowania hasłami postawę otwartości, przyjaznego wskazywania drogi i stwarzania szans na dobre życie i satysfakcjonującą karierę tu, w Ojczyźnie. To nasz, rodziców, nauczycieli i władz patriotyczny obowiązek. Doskonale ten obowiązek i zobowiązanie wobec Ojczyzny rozumiał śp. Ks. Profesor Ryszard Rumianek. Każdego dnia ze znanym wszystkim urokiem osobistym i skutecznością walczył o dzieło swojego życia, które można opisać w trzech słowach: wiedza, wychowanie i odpowiedzialność. Swoją postawą takiego patriotyzmu XXI wieku uczył nas i uczył studentów. Nie były potrzebne zbędne słowa.

 

Tak rozumiem patriotyzm dziś. To postawa odpowiedzialności państwa polskiego, każdej instytucji, uczelni, wykładowcy za młode pokolenie. Postawa, nie słowa. To nasze zadanie, aby młodzi Polacy mogli w Polsce z radością i satysfakcją kroczyć przez życie w ukochanym kraju, za który sami niedługo już będą musieli wziąć odpowiedzialność.”

 

Konferencję objęli patronatem: minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka, rzecznik praw obywatelskich prof. Irena Lipowicz oraz rektor UKSW w Warszawie ks. prof. Henryk Skorowski.
Źródło: www.nauka.gov.pl, Wiecej informacji na: http://ww.nauka.gov.pl


Wyróżnione