Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2011-03-03 Zespół do spraw Dobrych Praktyk Akademickich inicjuje swoją działalność

2 marca odbyło się pierwsze posiedzenie nowo powstałego Zespołu do spraw Dobrych Praktyk Akademickich z udziałem podsekretarza stanu w MNiSW, prof. Macieja Banacha.

Cieszę się, że możemy pracować w jednym z najważniejszych resortowych zespołów, który będzie miał za zadanie wypracować rozwiązania instytucjonalne związane z przestrzeganiem dobrych praktyk w środowisku akademickim – powiedział prof. Banach wręczając jego członkom akty powołania. Podczas pierwszego posiedzenia został wybrany przewodniczący Zespołu – został nim prof. Jan Hartman z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zespół do spraw Dobrych Praktyk Akademickich został utworzony 15 lutego 2011 r. zarządzeniem ministra. Do jego zadań, jako organu opiniodawczo-doradczego, będzie należało przestrzeganie wysokich standardów i dobrej praktyki w działalności naukowej i pracy akademickiej. Zespół będzie formułował opinie i wnioski w konkretnych sprawach kierowanych do niego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także przedkładał opinie dotyczące propozycji rozwiązań systemowych w sprawach dobrych praktyk akademickich. Zadania Zespołu do spraw Dobrych Praktyk będą nieco inne niż komisji do spraw etyki w nauce utworzonej przy Polskiej Akademii Nauk na podstawie nowej ustawy o PAN z 30 kwietnia 2010 r., ale mam nadzieję, że te dwa zespoły będą ze sobą współpracować i nawzajem się uzupełniać – powiedział prof. Maciej Banach. Do zadań Zespołu należy również współpraca z rektorami uczelni i rzecznikami dyscyplinarnymi przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego.

Członkowie Zespołu wywodzą się ze środowiska akademickiego Bydgoszczy, Katowic, Krakowa, Lublina, Poznania, Sosnowca i Warszawy:

1.       prof. dr hab. Maciej Banach – MNiSW;

2.       prof. dr hab. Grzegorz Gładyszewski – Politechnika Lubelska;

3.       prof. dr hab. Jan Hartman – Uniwersytet jagielloński;

4.       ks. prof. dr hab. Janusz Mariański – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;

5.       prof. dr hab. Aurelia Nowicka – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

6.       prof. dr hab. Grzegorz Racki – Uniwersytet Śląski;

7.       prof. dr hab. Grażyna Skąpska – Uniwersytet Jagielloński;

8.       dr hab. Roman Sławeta – MNiSW;

9.       prof. dr hab. Wojciech Tomasik – Uniwersytet Kazimierza  Wielkiego w Bydgoszczy;

10.   prof. dr hab. Aleksandra Wiktorowska – Uniwersytet Warszawski;

11.   dr Marek Wroński – Warszawski Uniwersytet Medyczny.

 Źródło: www.nauka.gov.pl, Wiecej informacji na: http://ww.nauka.gov.pl


Wyróżnione