Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2011-03-10 20. rocznica członkostwa Polski w CERN

Prof. Maciej Banach – podsekretarz stanu w MNiSW przebywał w dniu 8 marca 2011 r. z wizytą w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych – CERN.

Spotkanie odbyło się w związku z obchodami 20. rocznicy członkostwa Polski w tej organizacji oraz 100. rocznicy przyznania Marii Skłodowskiej-Curie Nagrody Nobla w dziedzinie chemii.

Minister Banach spotkał się z dyrektorem generalnym CERN - prof. Rolfem Dieterem Heuerem. Wizyta służyła wymianie poglądów na temat współpracy polskich naukowców w ramach CERN  i ocenie jej dotychczasowych efektów. Przedmiotem rozmów były także zagadnienia związane z promocją CERN w Polsce, w szczególności sposoby popularyzacji działań i osiągnięć tej organizacji wśród polskich studentów, doktorantów i nauczycieli. Minister Banach oraz dyrektor Heuer dokonali wspólnego otwarcia wystawy poświęconej Marii Skłodowskiej-Curie. Minister Banach miał również okazję zapoznać się z działalnością badawczą tej organizacji, a także spotkał się z Polakami współpracującymi z CERN.

Europejska Organizacja Badań Jądrowych – CERN jest międzyrządową, naukową organizacją państw europejskich prowadzącą badania podstawowych składników materii, z której składa się Wszechświat. Obecnie liczy 20 państw członkowskich. Polska została oficjalnie przyjęta do grona członków CERN w lipcu 1991 r. jako pierwszy kraj Europy Środkowo-Wschodniej. Aktualnie na etatach w CERN zatrudnionych jest 58 Polaków, którzy biorą udział w najważniejszych eksperymentach badawczych realizowanych w CERN.

W ostatnich latach w eksperymentach przeprowadzanych w CERN (w tym w czterech wielkich eksperymentach przy akceleratorze LHC) wzięło udział ok. 60% polskich fizyków cząstek, a publikacje z udziałem polskich autorów, wynikające z badań prowadzonych  w CERN, stanowią większość  publikacji w dziedzinie fizyki i astrofizyki cząstek.

CERN prowadzi specjalne programy edukacyjne dla studentów i młodych naukowców w dziedzinie nauk stosowanych, które obejmują kilkumiesięczne studia letnie, staże dyplomowe i studia doktoranckie. Aktualnie na stażach dyplomowych przebywa 28 polskich studentów, a 7 Polaków jest na stażach doktoranckich.

Źródło: www.nauka.gov.pl, Wiecej informacji na: http://ww.nauka.gov.pl


Wyróżnione