Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2011-03-28 Nowoczesna infrastruktura badawcza na Politechnice Świętokrzyskiej

W uroczystości otwarcia nowego laboratorium oraz wmurowania kamienia węgielnego pod obiekt dydaktyczno-laboratoryjny Politechniki Świętokrzyskiej uczestniczyła minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbara Kudrycka.

Realizację innowacyjnych badań naukowych, istotnych dla rozwoju gospodarki narodowej umożliwi powstałe właśnie w Kielcach Laboratorium Obrabiarek Sterowanych Numerycznie - nowy obiekt Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej. Laboratorium wyposażone zostało w ramach projektu "MOLAB - Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego", finansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Czas trwania projektu obejmuje lata 2009-2013, natomiast jego celem jest modernizacja i wyposażenie w aparaturę naukowo-badawczą laboratoriów, których działalność ukierunkowana jest na prowadzenie nowoczesnych badań naukowych oraz badań strategicznych dla rozwoju polskiej gospodarki. Ogółem planowane nakłady na projekt wynoszą 89 840 080 PLN, z czego na zakupy aparatury naukowo-badawczej przeznaczono 89% planowanych środków. Wartość zadania realizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską, w ramach którego zaplanowano modernizację i wyposażenie 17 laboratoriów, wynosi 46 mln PLN.

ENERGIS - energooszczędny, "inteligentny", zasilany z odnawialnych źródeł energii obiekt dydaktyczno-laboratoryjny przyszłego Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej powstanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całość inwestycji – budowa i wyposażenie – wyniesie 35 mln PLN i zostanie sfinansowana z funduszy unijnych. Zakończenie realizacji zaplanowano na 30 czerwca 2012 r. W budynku obok sal wykładowych, audytoryjnych, seminaryjnych i ćwiczeniowo-projektowych będą funkcjonowały nowoczesne technologicznie laboratoria dydaktyczno-badawcze, wykorzystywane w procesie kształcenia oraz w pracach badawczych – z udziałem studentów i doktorantów.
Źródło: www.nauka.gov.pl, Wiecej informacji na: http://ww.nauka.gov.pl


Wyróżnione