Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2011-04-06 Nowe prawo o szkolnictwie wyższym podpisane przez prezydenta

Prezydent Bronisław Komorowski uwieńczył trzyletnią pracę nad reformą szkolnictwa wyższego, podpisując nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Uroczystość, w której uczestniczyła minister Barbara Kudrycka, odbyła się dziś w Centrum Nauki Kopernik.

 

- Ustawy reformujące system szkolnictwa wyższego w Polsce to niezwykle istotne zmiany zmierzające w dobrym kierunku. To także ambitne i ważne zadania na przyszłość - powiedział Prezydent.

 

Prezydent Bronisław Komorowski podziękował minister Barbarze Kudryckiej za to, że w trudnym okresie przedwyborczym podjęła odważną decyzję modernizacji szkolnictwa na poziomie wyższym. - W wyniku dobrej współpracy również mi udało się zrealizować część przedwyborczych zobowiązań - tych, które dotyczyły wsparcia rozwoju i modernizacji szkolnictwa wyższego i nauki – podkreślił Prezydent.

 

Prezydent Komorowski zaznaczył, że nowa ustawa zwiększa autonomię uczelni, w konsekwencji zwiększając odpowiedzialność środowiska akademickiego za sposób gospodarowania finansami i realizowania badań. Efektem tych zmian będzie skuteczna konkurencyjność oraz większa dbałość o swój wizerunek.

 

- Dzięki założeniom reformy zwiększającym zdrową konkurencyjność, autonomię uczelni i podmiotowość studentów nowelizacja jest ważnym krokiem ku lepszej przyszłości - podkreślił Prezydent.

 

Zwracając się do obecnych podczas uroczystości studentów, Prezydent Bronisław Komorowski dodał, że nowelizacja niewątpliwie zwiększa ich rolę, czyniąc ze studentów podmiot współdecydujący o uczelni.

 

Minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbara Kudrycka podkreśliła, że dzisiejszy dzień jest dniem szczególnym dla szkolnictwa wyższego. Kierując słowa do studentów, minister zaznaczyła, że docenia ich nadzwyczajną odpowiedzialność i wkład w opracowywanie założeń reformy. Prof. Barbara Kudrycka podziękowała za wiele cennych uwag i opinii oraz wspólną pracę nad kształtem ustawy. - Znowelizowana ustawa poprawia jakość dydaktyki, a studentów czyni partnerami w uczelniach, które będą od tej chwili odpowiedzialne nie tylko za program studiów, ale również za losy swoich absolwentów - dodała minister.

 

- Wierzę, że znowelizowana ustawa stworzy nowe, lepsze warunki i szanse dla studentów, naukowców i całego środowiska akademickiego – powiedziała minister, dziękując Prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu za złożenie podpisu pod ustawą.

 

Przemawiająca w imieniu wszystkich studentów Dominika Kita - przewodnicząca Parlamentu Studentów RP - podziękowała minister Barbarze Kudryckiej za partnerstwo, wyrażając jednocześnie nadzieję na równie dobrą współpracę przy tworzeniu aktów wykonawczych.

 

Podpisane przez Prezydenta znowelizowane Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawa o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki wejdą w życie wraz z nowym rokiem akademickim – 1 października 2011 roku.
Źródło: www.nauka.gov.pl, Wiecej informacji na: http://ww.nauka.gov.pl


Wyróżnione