Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2011-04-29 O reformie szkolnictwa wyższego w Krakowie i Lublinie

Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Przyrodniczy gościli kierownictwo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Minister Barbara Kudrycka uczestniczyła w posiedzeniach Senatów uczelni krakowskich, natomiast podsekretarz stanu, prof. Zbigniew Marciniak brał udział w spotkaniach z Senatami ośrodków lubelskich.

Kierownictwo MNiSW prezentowało podczas wizyt główne założenia podpisanej przez Prezydenta 5 kwietnia 2011 r. znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

Spotkania były także okazją do przedstawienia najważniejszych zadań, jakie stoją przed uczelniami na etapie przygotowań do wdrożenia reformy.

Źródło: www.nauka.gov.pl, Wiecej informacji na: http://ww.nauka.gov.pl


Wyróżnione