Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2011-05-08 W Opolu o reformie szkolnictwa wyższego

Dwie opolskie uczelnie - Uniwersytet oraz Politechnika gościły przedstawiciela kierownictwa MNiSW - podsekretarza stanu, prof. Witolda Jurka.

Minister Witold Jurek uczestniczył w posiedzeniach Senatów obu uczelni. Profesor zaprezentował podczas spotkań główne założenia podpisanej 5 kwietnia 2011 r. przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Podsekretarz stanu przedstawił także najważniejsze zadania, jakie stoją przed uczelniami na etapie przygotowań do wdrożenia reformy.

Źródło: www.nauka.gov.pl, Wiecej informacji na: http://ww.nauka.gov.pl


Wyróżnione