Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2011-05-17 Czas budowania kultury innowacyjnej nauki

W III Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach uczestniczy minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbara Kudrycka.

 

W drugim dniu Kongresu prof. Barbara Kudrycka wzięła udział w sesji pt. "Uniwersytety w konkurencyjnej Europie", poświęconej kierunkom badań i kształcenia, porównywalności kompetencji absolwentów, uznawalności dyplomów oraz kształceniu ustawicznemu. - Najważniejsze zadanie dla nas, dla uczelni i sektora gospodarczego to budowa kultury innowacyjnej nauki i kultury innowacyjnej przedsiębiorczości - powiedziała minister podczas wystąpienia otwierającego panel. - Jesteśmy obecnie w wyjątkowym okresie wdrażania zmian systemowych w nauce i szkolnictwie wyższym. Zbliża się również czas zakończenia wielu projektów inwestycyjnych w sferze badań i dydaktyki na naszych uczelniach. Uczelnie mogą więc wchodzić na kolejny etap rozwoju i zyskiwania przewag na konkurecyjnym europejskim rynku - mówila prof. Kudrycka.

 

Minister uczestniczyła także w panelu "Transfer wiedzy z uniwersytetów do gospodarki", którego tematyka dotyczyła kadr nowoczesnej gospodarki, eksperckich usług uniwersytetów oraz roli uczelnianych centrów transferu technologii. Prof. Kudrycka wzięła również udział w posiedzeniu wyjazdowej Sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.

 Źródło: www.nauka.gov.pl, Wiecej informacji na: http://ww.nauka.gov.pl


Wyróżnione