Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2011-06-14 Kierunki zamawiane - wyniki konkursu

Prezentujemy wyniki konkursu wraz z listą uczelni, które od nowego roku akademickiego będą realizować program „kierunków zamawianych” – strategicznych dla gospodarczego rozwoju Polski.

W tym roku dofinansowanie uzyska 39 najwyżej ocenionych projektów. Do uczelni trafi łącznie 200 mln zł. Najlepsi studenci będą mogli otrzymywać miesięcznie nawet 1 000 złotych stypendium.

Ocena wniosków dokonywana była przez ekspertów z centralnej bazy ekspertów Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Komisja rozpatrzyła i zaopiniowała w ramach przedmiotowego konkursu 228 wniosków o przyznanie dofinansowania skierowanych do oceny merytorycznej w ramach Poddziałania 4.1.1 Priorytetu IV PO KL.

Spośród 228 wniosków, które przeszły do oceny merytorycznej:

88 wniosków uzyskało ocenę pozytywną (suma punktów z oceny merytorycznej wynosiła minimum 60 punktów i ocena z poszczególnych części oceny merytorycznej wynosiła co najmniej 60% wymaganej liczby punktów) – 39 najlepszych projektów uzyska dofinansowanie

133 uzyskało ocenę negatywną (suma punktów z oceny merytorycznej była poniżej 60 punktów lub ocena z poszczególnych części oceny merytorycznej nie przekroczyła 60% wymaganej liczby punktów);

7 wniosków uzyskało negatywną ocenę za brak spełnienia kryteriów horyzontalnych (0 punktów na liście rankingowej).

Wyłonione w konkursie uczelnie, które chcą kształcić studentów „kierunków zamawianych” otrzymają środki na m.in.:

Zwiększenie naboru na kierunkach kluczowych dla gospodarki

Zorganizowanie kursów wyrównawczych dla studentów pierwszych lat z matematyki i fizyki

Unowocześnienie programów studiów

Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez wybitnych specjalistów

Kursy i staże dające dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia zawodowe

Wyjazdy studyjne do przedsiębiorstw oferujących zatrudnienie absolwentom

Udział studentów w konferencjach naukowo-technicznych

Motywacyjne stypendia dla najlepszych studentów (nawet 1000 zł miesięcznie).

Źródło: www.nauka.gov.pl, Wiecej informacji na: http://ww.nauka.gov.pl

Wyróżnione