Przewodnik edukacyjny
Człowiek uczy się przez całe życie
Polecamy
  • PolBAN - Busines Angels Club
  • linkedin
  • Studia podyplomowe
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
  • Klub Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • merlin.pl - księgarnia internetowa
  • Portal Innowacji
  • Portal Medyczny MEDtube
Wersja do druku

Aktualności

2011-06-18 Aktywny polski student w Europie
W Polsce studiuje tylko 2% studentów z rodzin o niskim statusie społecznym, 70% utrzymuje się samodzielnie, a z pomocy stypendialnej częściej korzystają studenci lepiej sytuowani - wynika z ogłoszonych właśnie wyników badania „Eurostudent”.

 

15 i 16 czerwca w kampusie IT-University w Kopenhadze zaprezentowano międzynarodowy raport EUROSTUDENT, poświęcony wynikom badań nad socjalno-społeczną sytuacją studentów w Europie i ich oczekiwaniami.  W badaniu Polska wzięła udział po raz pierwszy.

 

Aż 72 proc. polskich studentów deklaruje, że utrzymują się samodzielnie. Polski student jest najbardziej zajęty w Europie. Nauka i praca zajmuje mu na studiach I stopnia (licencjackich/inżynierskich) średnio 50 godzin tygodniowo, a na studiach magisterskich - 53 godziny. Więcej obowiązków mają tylko Portugalczycy.

 

Wśród studentów I stopnia polscy studenci poświęcają najwięcej czasu na pracę zarobkową (19 godzin tygodniowo), w przypadku studentów II stopnia to 25 godzin. W Europie wyprzedzają nas jedynie trzy państwa.

 

- Młodzi Polacy wykazują się aktywnością, determinacją i przedsiębiorczością, aby studiować,  co jest chwalebne. W reformie zyskają dodatkowe formy wsparcia, aby mogli mniej pracować, a więcej czasu poświęcać na studia, które będą lepiej dostosowane do ich oczekiwań i rynku pracy – mówi minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka.

 

W Polsce 35% studentów pochodzi z rodzin o wysokim statusie społecznym (co najmniej jeden rodzic z wyższym wykształceniem), 66% z rodzin o średnim statusie (co najmniej jeden rodzic z wykształceniem średnim), a tylko 2% studentów z rodzin o niskim statusie społecznym.

 

44% ojców studentów wykonuje pracę fizyczną (są  np. wykwalifikowanymi robotnikami, rolnikami, rybakami, rzemieślnikami, operatorami maszyn).

 

Zaskakujące są dane dotyczące liczby studentów otrzymujących publiczną pomoc materialną w zależności od pochodzenia społecznego. W przypadku studentów o wysokim statusie społecznym pomoc tę pobiera 31% studentów, a jeśli chodzi o studentów o niskim statusie społecznym – już tylko 29%. Jedynie 9 proc. wszystkich studentów wyższych uczelni korzysta ze stypendiów socjalnych, a zaledwie  7 proc. mieszka w dotowanych z budżetu państwa akademikach. Jednocześnie jednak aż jedna piąta polskich studentów swój status subiektywnie odczuwa jako niski.

 

– Te dane wskazują, że kierunek zmian w systemie przyznawania pomocy materialnej dla studentów, który wytyczyliśmy w reformie szkolnictwa wyższego jest właściwy. Wierzę, że nowe zasady pomocy lepiej odpowiedzą na potrzeby uboższych studentów, zagwarantują im skuteczniejsze niż do tej pory wsparcie państwa – podkreśla minister Kudrycka. – Nowe prawo znacząco zwiększy liczbę studentów otrzymujących stypendium socjalne, pomoc ta będzie także wyższa. Szacujemy, że dzięki nowym regulacjom nawet 50 tys. studentów więcej niż do tej pory uzyska stypendia socjalne – wyjaśnia minister nauki.

 

Reforma wejdzie w życie 1 października 2011 roku.

Źródło: www.nauka.gov.pl, Wiecej informacji na: http://ww.nauka.gov.pl


Wyróżnione